De officielle toldregler for grænsehandel

Den passende mængde af skarpe tilbud

Generelt kan du afgiftsfrit medbringe andre varer end spiritus og tobaksvarer til privat forbrug i de mængder du ønsker. Pr. 1. januar 2004 er mængderne på tobak og spiritus ændret:

Såfremt du kan dokumentere, at de købte varer er til eget forbrug, gælder følgende mængder for Danmark og Sverige. Nedenstående mængder er vejledende. Hvis du er i tvivl eller har brug for mere information, kan du se på følgende hjemmesider:

Tobaksvarer:

 • 800 stk. cigaretter eller
 • 400 stk. cerutter eller
 • 200 stk. cigarer eller
 • 1 kg røgtobak

Spiritus, vin og øl:

 • Spiritus over 22 % = 10 l
 • Vin = 90 l
 • Øl = 110 l

 

For Norge gælder der særlige regler, idet Norge ikke er medlem af EU:

Tobaksvarer:

200 stk. cigaretter eller 250 g cigaretprodukter og 200 stk. cigaretpapir

Spiritus, vin og øl:

 • Spiritus over 22% = 1 l
 • Vin mellem 2,5 til 22% = 1,5 l
 • Øl over 2,5% = 2 l

Indfører du ikke cigaretter til Norge, så kan du fra 01. juli 2014 af indføre 1,5 l øl eller vin ekstra.

Alderskrav ved afgiftsfri indførsel:

 • Du skal være 17 år for at indføre spiritus og tobak til Danmark.
 • Du skal være 18 år for at indføre tobak til Sverige og 20 år for at indføre spiritus.
 • Du skal være 18 år for at indføre vin, øl og tobak til Norge og 20 år ved spiritus over 22%.