Tollregler

NESTEN GRENSELØST INNKJØP

Generelt finnes det få begrensninger for den private varetransporten innenfor EU. Likevel må du ta hensyn til noen grunnleggende regler, spesielt for tobakkvarer og sprit. Informasjonene nedenfor gjelder for privat innførsel av varer til Skandinavia. Vi er ikke ansvarlige for at informasjonene er riktige.

For ytterligere informasjoner kan man ta en titt på følgende internettsider.

Importbestemmelsene for Danmark og Sverige:

Tobakkvarer:

 • 800 sigaretter
 • 400 sigarillos
 • 200 sigarrer
 • 1 kg røytobakk

Sprit, vin og øl:

 • Sprit med mer enn 22% alkohol = 10 l
 • Vin = 90 l
 • Øl = 110 l

 

Importbestemmelser for Norge:

Tobakkvarer:

 • 200 sigaretter
 • 100 sigarillos
 • 50sigarrer
 • 250 g røytobakk

Sprit, vin og øl:

 • Sprit med mer enn 22% alkohol = 1 l
 • Øl med mer enn 2,5 % alkohol = 2 l