KONKURRENCEBETINGELSER

ScandiParks Facebook- og Instagram-kanaler: 

Faxe Kondi Energy Facebook konkurrence 
 • Hvad kan du vinde?

Vi trækker lod om:


Præmie

 • 6*12 pak Faxe Kondi Energy 

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
 

 • Hvornår trækkes der lod om en vinder?

Senest 3 dage efter afslutningen af konkurrencen bliver der trukket lod om vinderne. 
 

 • Hvordan deltager du? 

Du kan deltage i konkurrencen ved at like opslaget og lægge en kommentar under konkurrenceopslaget på ScandiParks danske Facebook-side. Du skal følge vores side. 

Deltag senest den 05.03.2024 kl 23:59. 
 

 • Hvem kan deltage?

For deltagelse i konkurrencerne skal du være fyldt 18 år ved konkurrencens start. Ansatte hos Scandinavian Park og deres husstande samt samarbejdspartnere i forbindelse med udførelsen af konkurrencen og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 
 

 • Hvem vinder?

Der bliver udloddet en vinder blandt alle deltagere på ScandiParks danske Facebook-side.

https://www.facebook.com/ScandinavianPark

Vinderne bliver kontaktet inden for 3 dage efter konkurrencens afslutning og skal bekræfte skriftligt, at de ønsker præmien ved at skrive en besked til vores kanaler. Præmien skal afhentes i ScandiPark senest 14 dage efter vinderen er blevet informeret. Afhentes præmien ikke indenfor fristen bortfalder den. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.
 

 • Hvad skal du i øvrigt vide?

Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med, at dit navn bliver offentliggjort på de nævnte kanaler, hvis du vinder. Det kan betyde, at du som vinder kan blive tagget i konkurrenceopslaget, hvorved dit profilnavn vil være synligt for andre brugere. 

Scandinavian Park kan ikke holdes ansvarlige for personskader, tab eller anden skade i forbindelse med eller som resultat af konkurrencer, præmie(r) eller tekniske problemer/udstyrsproblemer.

Vinderen afholder selv mulig konkurrenceafgift til SKAT.

Meta er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til ScandiParks Instagram-kanaler eller info(at)scandinavian-park.dk. Udover dette gælder vores regler for databeskyttelse, som kan læses her. (https://www.scandinavian-park.com/databeskyttelse). ScandiPark forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. Retsvejen er udelukket.

Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Ved mistanke om snyd, forbeholder Scandinavian Park sig retten til at undersøge og udelukke deltagere.

 

SHAKER Facebook konkurrence 
 • Hvad kan du vinde?

Vi trækker lod om:

Præmie

 • Fem (5) kasser SHAKER Icy Lemon
 • Shaker Gym Bag (værdi: 17 kr.)

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.
 

 • Hvornår trækkes der lod om en vinder?

Senest 3 dage efter afslutningen af konkurrencen bliver der trukket lod om vinderen.
 

 • Hvordan deltager du? 

Du kan deltage i konkurrencen ved at like opslaget og lægge en kommentar under konkurrenceopslaget på ScandiParks danske Facebook-side. Du skal følge vores side. 

Deltag senest den 05.03.2024 kl 23:59. 
 

 • Hvem kan deltage?

For deltagelse i konkurrencerne skal du være fyldt 16 år ved konkurrencens start. Ansatte hos Scandinavian Park og deres husstande samt samarbejdspartnere i forbindelse med udførelsen af konkurrencen og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencen. 
 

 • Hvem vinder?

Der bliver udloddet en vinder blandt alle deltagere på ScandiParks danske facebook-side.

https://www.facebook.com/ScandinavianPark

Vinderne bliver kontaktet inden for 3 dage efter konkurrencens afslutning og skal bekræfte skriftligt, at de ønsker præmien ved at skrive en besked til vores kanaler. Præmien skal afhentes i ScandiPark senest 14 dage efter vinderen er blevet informeret. Afhentes præmien ikke indenfor fristen bortfalder den. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.
 

 • Hvad skal du i øvrigt vide?

Ved at deltage i konkurrencen erklærer du dig indforstået med, at dit navn bliver offentliggjort på de nævnte kanaler, hvis du vinder. Det kan betyde, at du som vinder kan blive tagget i konkurrenceopslaget, hvorved dit profilnavn vil være synligt for andre brugere. 

Scandinavian Park kan ikke holdes ansvarlige for personskader, tab eller anden skade i forbindelse med eller som resultat af konkurrencer, præmie(r) eller tekniske problemer/udstyrsproblemer.

Vinderen afholder selv mulig konkurrenceafgift til SKAT.

Meta er ikke involveret i konkurrencen, hverken i form af administration, sponsorat eller på anden vis. Spørgsmål omkring konkurrencen eller aktiviteterne på siden kan rettes til ScandiParks Instagram-kanaler eller info(at)scandinavian-park.dk. Udover dette gælder vores regler for databeskyttelse, som kan læses her. (https://www.scandinavian-park.com/databeskyttelse). ScandiPark forpligter sig til at overholde bestemmelserne for beskyttelse af personoplysninger og medielovgivningen. De indsamlede data behandles fortroligt. Retsvejen er udelukket.

Scandinavian Park Petersen KG forbeholder sig ret til at udsætte konkurrencen helt eller delvist, hvis der er opstået nogle vanskeligheder, som udgør en fare for konkurrencens integritet. Der skal især gøres brug af denne mulighed i de tilfælde, hvor tekniske årsager, f.eks. vira i computersystemet, manipulation, fejl i hard- eller softwaren, eller juridiske årsager er grunden til, at konkurrencen ikke kan gennemføres på foreskreven forsvarlig måde. Ved mistanke om snyd, forbeholder Scandinavian Park sig retten til at undersøge og udelukke deltagere.

Facebook Kex-tävling 
 • Vad kan ni vinna?

Vi kommer att dra lott:


Pris

 • 1x t-shirt
 • 1x par glasögon
 • 5 förpackningar med 8x KEX chokladkakor

Vinsten kan inte bytas mot kontanter.

 • När kommer vinnaren att dras?

Vinnarna dras inom 3 dagar efter att tävlingen avslutats.

 • Hur deltar du i tävlingen?

Du kan delta i tävlingen genom att gilla inlägget och lämna en kommentar under tävlingsinlägget på ScandiParks danska Facebook-sida. Du måste följa vår sida.

Delta senast den 28 februari 2024 kl. 23:59.

 • Vem kan delta i tävlingarna?

För att delta i tävlingarna måste du vara minst 18 år gammal vid tävlingens start. Anställda på Scandinavian Park och deras hushåll samt partners i samband med genomförandet av tävlingen och deras hushåll är inte berättigade att delta i tävlingen.

 • Vem kommer att vinna?

En vinnare kommer att dras bland alla deltagare på ScandiParks danska Facebook-sida.

https://www.facebook.com/ScandinavianPark

Vinnarna kommer att kontaktas inom 3 dagar efter tävlingens slut och måste skriftligen bekräfta att de vill ha priset genom att skicka ett meddelande till våra kanaler. Priset ska avhämtas hos ScandiPark senast 14 dagar efter att vinnaren har informerats. Om priset inte hämtas ut inom tidsfristen kommer det att annulleras. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter.

 • Vad mer behöver du veta?

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att ditt namn publiceras på de nämnda kanalerna om du vinner. Detta kan innebära att du som vinnare kan komma att taggas i tävlingsinlägget, varvid ditt profilnamn kommer att vara synligt för andra användare.

Scandinavian Park kan inte hållas ansvarigt för personskada, förlust eller annan skada i samband med eller till följd av tävlingar, pris(er) eller tekniska problem/utrustningsproblem.

Vinnaren är ansvarig för eventuell tävlingsskatt till SKAT.

Meta är inte involverad i tävlingen, varken i form av administration, sponsring eller på annat sätt. Frågor om tävlingen eller aktiviteterna på webbplatsen kan ställas till ScandiParks Instagram-kanaler eller info(at)scandinavian-park.dk. Utöver detta gäller våra dataskyddsregler, som kan läsas här. ScandiPark har åtagit sig att följa bestämmelserna om skydd av personuppgifter och medielagstiftningen. De insamlade uppgifterna behandlas konfidentiellt. Rättslig prövning är utesluten.

Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att skjuta upp tävlingen helt eller delvis om svårigheter uppstår som äventyrar tävlingens integritet. Denna möjlighet ska särskilt utnyttjas i fall där tekniska skäl, t.ex. virus i datorsystemet, manipulation, fel på hård- eller mjukvara eller juridiska skäl är orsaken till att tävlingen inte kan genomföras på föreskrivet korrekt sätt. Vid misstanke om fusk förbehåller sig Scandinavian Park rätten att utreda och utesluta deltagare.

Facebook SG Flensburg Handewitt tävling  
 • Vad kan ni vinna?

Vi kommer att dra lott:


Pris

 • 10 x 2 sittplats- och 2 ståplatsbiljetter till en av SG-Flensburg-Handewitts hemmamatcher

Vinsterna kan inte bytas mot kontanter.

 • När kommer vinnaren att dras?

Vinnarna dras inom 3 dagar efter att tävlingen avslutats.

 • Hur deltar du i tävlingen?

Du kan delta i tävlingen genom att gilla inlägget och lämna en kommentar under tävlingsinlägget på ScandiParks danska Facebook-sida. Du måste följa vår sida.

Delta senast den 28 februari 2024 kl. 23:59.

 • Vem kan delta i tävlingarna?

För att delta i tävlingarna måste du vara minst 18 år gammal vid tävlingens start. Anställda på Scandinavian Park och deras hushåll samt partners i samband med genomförandet av tävlingen och deras hushåll är inte berättigade att delta i tävlingen.

 • Vem kommer att vinna?

Vinnarna dras bland alla deltagare på ScandiParks danska och tyska Facebook-sidor.

https://www.facebook.com/ScandinavianPark

och

https:// www.facebook.com/ScandinavianParkDE

Vinnarna kommer att kontaktas inom 3 dagar efter tävlingens slut och måste skriftligen bekräfta att de vill ha priset genom att skicka ett meddelande till våra kanaler. Priset ska hämtas ut hos ScandiPark senast 14 dagar efter att vinnaren har underrättats. Om priset inte hämtas ut inom tidsfristen kommer det att annulleras. Priserna kan inte bytas ut mot kontanter.

 • Vad mer behöver du veta?

Genom att delta i tävlingen samtycker du till att ditt namn publiceras på de nämnda kanalerna om du vinner. Detta kan innebära att du som vinnare kan komma att taggas i tävlingsinlägget, varvid ditt profilnamn kommer att vara synligt för andra användare.

Scandinavian Park kan inte hållas ansvarigt för personskada, förlust eller annan skada i samband med eller till följd av tävlingar, pris(er) eller tekniska problem/utrustningsproblem.

Vinnaren är ansvarig för eventuell tävlingsskatt till SKAT.

Meta är inte involverad i tävlingen, varken i form av administration, sponsring eller på annat sätt. Frågor om tävlingen eller aktiviteterna på webbplatsen kan ställas till ScandiParks Instagram-kanaler eller info(at)scandinavian-park.dk. Utöver detta gäller våra dataskyddsregler, som kan läsas här. (https://www.scandinavian-park.com/databeskyttelse). ScandiPark förbinder sig att följa bestämmelserna i personuppgifts- och medielagstiftningen. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Rättslig prövning är utesluten.

Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att skjuta upp tävlingen helt eller delvis om svårigheter uppstår som äventyrar tävlingens integritet. Denna möjlighet ska särskilt utnyttjas i fall där tekniska skäl, t.ex. virus i datorsystemet, manipulation, fel på hård- eller mjukvara eller juridiska skäl är orsaken till att tävlingen inte kan genomföras på föreskrivet korrekt sätt. Vid misstanke om fusk förbehåller sig Scandinavian Park rätten att utreda och utesluta deltagare.

Allmänna villkor för deltagande i tävlingar 

Läs här våra allmänna villkor för deltagande i tävlingar.

§1
Dessa allmänna villkor gäller för alla tävlingar som anordnas av Scandinavian Park Petersen KG, företrädd av komplementären Hans-Werner Petersen, Scandinavian Park 13, 24983 Handewitt.

2 §
Deltagande i tävlingarna är kostnadsfritt och oberoende av köp av varor eller tjänster. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren följande villkor för deltagande i tävlingen.

§ 3
Berättigade att delta är personer som är över 18 år vid tidpunkten för deltagandet. Anställda hos Scandinavian Park Petersen KG och andra personer som är involverade i konceptutvecklingen och förberedelserna av denna tävling är inte berättigade att delta. En deltagare i tävlingen är den person som äger den e-postadress som anges vid registrering för tävlingen. Endast en deltagare får delta per tävlingsbidrag. En persons deltagande i tävlingen i strid med villkoren eller upprepat deltagande i tävlingen kommer att leda till uteslutning från tävlingen.

I händelse av bristande efterlevnad av dessa villkor för deltagande i tävlingen förbehåller sig leverantören rätten att utesluta personerna från tävlingen.

Personer som har använt sig av olagliga medel eller på annat sätt erhållit fördelar genom manipulation kommer också att uteslutas från tävlingen. Om så är fallet kan priser därefter förverkas och återlämnas.

4 §
Endast de priser som beskrivs i detalj i tävlingen kommer att delas ut. Priserna kommer att tilldelas deltagare som personligen har fyllt i alla de inmatningsfält som krävs för att delta i tävlingen och endast om dessa inmatningar är fullständiga, begripliga och korrekta.

§ 5
Vinnaren av ett pris kommer att meddelas så snart som möjligt med hjälp av den information som anges när du registrerar dig för tävlingen. Efter att ha mottagit meddelandet om vinst måste vinnaren bekräfta mottagandet inom fyra dagar och tillhandahålla den information som krävs av Scandinavian Park Petersen KG. I annat fall har Scandinavian Park Petersen KG rätt att utse en ny vinnare genom lottdragning. Genom att acceptera priset ger vinnaren Scandinavian Park Petersen KG och dess bolag tillstånd att publicera hans/hennes namn i reklamsyfte.

Med avseende på de uppgifter som samlas in från deltagarna åtar sig Scandinavian Park Petersen KG att följa bestämmelserna i dataskydds- och medielagstiftningen. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. De insamlade uppgifterna används inom företagsgruppen för reklamändamål och marknadsundersökningar.

6 §
För att kunna delta i en tävling är det nödvändigt att registrera sig. Det finns ingen skyldighet att registrera sig. Genom att registrera sig samtycker deltagaren uttryckligen till att Scandinavian Park Petersen KG har rätt att lagra nödvändiga uppgifter under tävlingens varaktighet och efter denna period. Deltagaren har rätt att när som helst återkalla tillståndet att lagra personuppgifterna och därmed avstå från deltagande.

§Avsnitt 7
Formaliteterna för överlämnandet av huvudpriset skall överenskommas individuellt med vinnaren. Vinnaren ska betala resekostnaderna för ut- och hemresa samt eventuella ytterligare kostnader för resa, förtäring och logi.

8 §
Kontant betalning av det verkliga värdet eller byte av priserna är inte möjligt. Priserna är inte överlåtbara. Vinnaren accepterar nödvändiga ändringar av priset på grund av faktorer som ligger utanför de deltagande företagens kontroll.

9 §
Scandinavian Park Petersen KG befrias från alla förpliktelser när priset har överlämnats. Inget ansvar ska tas för fel i äganderätten eller äganderättsfel.

§10
Skadeståndsansvar för Scandinavian Park Petersen KG och dess organ, dess anställda eller ombud eller andra personer i samband med denna tävling är begränsat till uppsåt eller grov oaktsamhet, oavsett rättslig grund.

De beslut som fattas av Scandinavian Park Petersen KG är slutgiltiga. Förfrågningar i detta avseende kan inte besvaras. Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att skjuta upp hela eller delar av tävlingen om det uppstår svårigheter som äventyrar tävlingens integritet. Denna möjlighet ska särskilt utnyttjas i fall där tekniska skäl, t.ex. virus i datorsystemet, manipulation, fel på hård- eller mjukvara eller juridiska skäl är orsaken till att tävlingen inte kan genomföras på föreskrivet sätt. Om ett sådant avbrott i tävlingen orsakas av en deltagares beteende, kan Scandinavian Park Petersen KG kräva ersättning för den uppkomna skadan.

11 §
Scandinavian Park Petersen KG förbehåller sig rätten att ändra villkoren för deltagande utan föregående meddelande. De allmänna villkoren är giltiga vid den tidpunkt då webbplatsen används. Inget särskilt meddelande krävs.

Ärendet kan inte föras till domstol.

Dessa villkor för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Scandinavian Park Petersen KG omfattas av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland.

Om enskilda bestämmelser i villkoren för deltagande skulle vara eller bli ogiltiga, ska de återstående villkoren för deltagande förbli opåverkade.