Det bliver ikke nemmere! Grænsehandel i online-shoppen!

På vores hjemmeside kan du nu købe mange af dine yndlingsprodukter i netbutikken. Enten til afhentning eller leveret til døren!

I vores to online-shops finder du også mange varer, som egner sig fremragende som gave. For eksempel en kæmpe plade chokolade, et kiloglas hasselnøddepålæg eller en udvalgt flaske whisky. Køb det på nettet og glæd dig til at få din pakke. Som nævnt før, kan du enten selv hente den i Handewitt eller få den sendt til din adresse. Der er ingen mindsteværdi – du bestiller bare så meget, du har lyst til.

Betalingen kan foregå på følgende måder:

  1. Overførsel. Du overfører pengene for dine varer og så sender vi dem afsted. Det plejer at tage et par dage mere, inden du får din bestilling – alt afhængig af, hvor hurtig bankerne er.
  2. PayPal – betalingsvennen! Hvis du er registreret hos PayPal, får vi pengene lige så snart du godkender ordren. Det går meget hurtigere end en overførsel og dine betalingsoplysninger bliver ikke delt med os.
  3. Hvis du selv kommer og henter dine varer i Handewitt, så betaler du dem bare der, som du plejer – med kort eller kontant.

Hvis du vil overraske venner, familiemedlemmer eller kæresten, så kan du få leveret tingene til deres adresse i stedet for. Det bliver en kæmpe overraskelse for dem. 

VORES AKTUELLE TILBUDSAVIS
22.06. - 23.08.